Home

Welkom op onze site

Welkom op het website van de multiculturele organisatie Stichting The Colour of my Dreams, kortweg COMD. De stichting is in 2006 opgericht, is een non-profit organisatie die is gevestigd in de stad Groningen.

De stichting houdt zich tevens bezig met het bevorderen van samenwerking tussen culturele groepen met diverse achtergronden en diverse zelforganisaties en het tot stand brengen van partnerschappen om integratie, leefbaarheid, educatie, gezondheid en emancipatie van de samenleving te bevorderen. Het creëren van nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te benutten. Elkaar te inspireren en empoweren om een bloeiende inclusieve samenleving mogelijk te maken!

De stichting bereikt ze doel door middel van ontmoeting, dialoog, binding, interculturele, educatieve activiteiten en integratie tussen verschillende culturele groepen in gemeente, provincie en Nederland. Voor kindederen, jongeren, volwassen en ouderen ongeacht nationaliteit, ras, cultuur, religie of seksuele oriëntatie! Door nauwe samenwerking met (interculturele) organisaties en (gemeentelijke) instellingen proberen we de verdraagzaamheid van de samenleving te vergroten.

We besteden veel aandacht aan verschillende maatschappelijke onderwerpen:
• Workshops
• Voorlichtingen ter ondersteuning
• Seminars
• Ontmoetingen
• Zelfredzaamheid en participatie
• Thematische activiteiten en evenementen
• Trainingen
• Werkconferenties
• Symphosium
• Sociale activeren
• Arbeidsbemiddeling